Tietosuojaseloste

Päivitetty 8.6.2018

EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi
Mielakan rinnekeskuksen asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Nimi: Mielakan Rinnekeskus Oy
Osoite: Kisällintie 9, 45200 Kouvola
Verkkosivut: www.mielakka.com
Sähköposti: mielakka@mielakka.com

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Inka Kaltola
Sähköposti: mielakka@mielakka.com

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilö- ja yritystietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille ja asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään sekä mainonnan kohdistamiseen. Tiedoista voidaan tehdä tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: henkilön tai yrityksen nimi, henkilötunnus, yrityksiltä lisäksi y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot ja yhteyshenkilön nimi

6. Rekisterin tietolähteet
Tiedot kerätään asiakkailta itseltään kausikortin ostamisen yhteydessä. Yrityksen osalta tietoja voidaan kerätä myös Yritystietojärjestelmästä (YTJ) ja yrityksen internetsivuilta.

7. Tietojen luovuttaminen
Yritys voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Tietoja ei luovuteta ulkomaille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteristen valvonnasta vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen rekisteri on suojattu salasanalla ja rajatuin käyttöoikeuksin. Lumena Oy huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

9. Tarkistusoikeus
Asiakasrekisteriin merkitty henkilö voi rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoittamallaan kirjallisella pyynnöllä tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty yrityksen asiakasrekisteriin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

10. Rekisteritietojen korjaaminen ja poistaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn henkilön kirjallisesta pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä voimassa olevassa rekisterissä oleva, käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tietoja ei poisteta aiemmista rekistereistä tai varmuuskopioista tietokannan eheyden säilyttämiseksi. Asiakasrekisteri on voimassa ko. toimintakauden. Aiemmat asiakasrekisterit säilytetään kunnes kaikki asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeudet ja velvollisuudet ovat toteutuneet. Aiemmat rekisterit poistetaan kuitenkin kokonaisuudessaan viiden vuoden kuluttua ko. toimintakauden päättymisestä.

 

Lisätiedot

Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Asiakkaan on hyvä tarkastaa aika ajoin tietoturvaselosteemme päivitysten varalta.

Tutustu myös

Välinevuokraamojen sopimusehdot

Hiihtokoulujen sopimusehdot

Evästeiden (cookies) käyttö

Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Analytiikka ja markkinointi

Sivusto kerää tietoa käyttäjien toiminnoista Google Analyticsiin. Tietoja käytetään markkinoinnin ja palveluiden kehittämiseen. IP-osoitteet on anonymisoitu. Niitä ei luovuteta muille osapuolille.

Sivustolle on asennettu Facebook Pikseli. Sen avulla saamme tietoa Facebookin kautta tulevasta liikenteestä ja kehitämme palveluamme. Voit lukea pikselistä lisää Facebookin omasta ohjekeskuksesta.

 

#PARASTATALVESSA